فیلم شناسی

فیلم شناسی
1389فیلم سینمایی زبان مادری به کارگردانی قربان محمدپور
1389 فیلم سینمایی راه آبی ابریشم به کارگردانی محمد بزرگ نیا 35 میلیمتری سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر
1389 فیلم سینمایی آسمان هشتم به کارگردانی حسن نجفی 35 میلیمتری
1389 فیلم سینمایی سی­وسه روز به کارگردانی جمال شورجه 35 میلیمتری کاندید جشنواره فیلم فجر
1388 فیلم سینمایی بعد از ظهر سگی سگی به کارگردانی مصطفی کیایی 35 میلیمتری
1388 فیلم سینمایی عروسک به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده 35 میلیمتری
1388 فیلم تلویزیونی بهانه­های عاشقی به کارگردانی صادق کرمیار
1388 فیلم تلویزیونی مرگ یک شاعر به کارگردانی حسن هدایت
1388 فیلم سینمایی کوهستان قندیل به کارگردانی طاها کریمی
1388 فیلم سینمایی ظهر حقیقی به کارگردانی ناصر صمداف 35 میلیمتری
1387سریال تلویزیونی درچشم باد به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی 35 میلیمتری تقدیرنامه صدا و سیما
1387 فیلم تلویزیونی تلالو به کارگردانی عطا سلمانیان
1387 فیلم سینمایی تاکسی نارنجی به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده 35 میلیمتری
1386 سریال تلویزیونی حضرت یوسف (ع) به کارگردانی فرج ا… سلحشور 35 میلیمتری تقدیرنامه صدا و سیما
1386 فیلم تلویزیونی کرانه­های کبود به کارگردانی صادق کرمیار
1386 فیلم تلویزیونی پرنده شاهین به کارگردانی علی عبدالعلی زاده
1386 فیلم سینمایی بازی خطرناک به کارگردانی حسن هدایت
1385 فیلم سینمایی مخمصه به کارگردانی محمدعلی سجادی 35 میلیمتری کاندید جشن خانه سینما
1385 سریال تلویزیونی او یک فرشته بود به کارگردانی علیرضا افخمی
1384 فیلم سینمایی قلقلک به کارگردانی مسعود نوابی 35 میلیمتری
1384 فیلم سینمایی ستاره میشود به کارگردانی فریدون جیرانی 35 میلیمتری
1384 فیلم سینمایی شام عروسی به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده 35 میلیمتری
1384 فیلم سینمایی محفل ایکس به کارگردانی حبیب کاووش 35 میلیمتری
1383 فیلم سینمایی مرثیه برف به کارگردانی جمیل رستمی 35 میلیمتری کاندید اسکار فیلم خارجی
1383 سریال تلویزیونی جستجو در شهر به کارگردانی حسن هدایت”
1382 فیلم سینمایی لاک پشتها هم پرواز میکنند به کارگردانی بهمن قبادی 35 میلیمتری
1382 فیلم سینمایی دوئل به کارگردانی احمدرضا درویش
1382 فیلم تلویزیونی نسخه خطی به کارگردانی حسن فتحی
1382 فیلم سینمایی سیزده گربه روی شیروانی به کارگردانی علی عبدالعلی زاده 35 میلیمتری سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر
1381 فیلم سینمایی تپش به کارگردانی حسین فرحبخش 35 میلیمتری
1380 فیلم سینمایی عشق فیلم به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده اولین جلوه بصری سینمایی ایران 35 میلیمتری کاندید فجر و جشن خانه سینما
1378 سریال تلویزیونی محاکمه به کارگردانی حسن هدایت اولین جلوه بصری تلویزیونی ایران