آسـمان هشتـــم
1389
یک فیلم مذهبی با جلوه­های بصری از نوع نامحسوس. نوزده نما حدود 8 دقیقه شامل پاکسازی آلودگیهای تصویـری اطراف حرم امام رضا (ع) از جمله تابلوهای تبلیغاتی و سیلوی مشهد، ریسه­های تزئینی، اصلاح و زیبا سازی  آسمان حرم و اضافـه  نمودن ابر، استابیلایز نماهای هلی شات مشهد، نماهای سقوط پر پرنده، تصادف مینی بوس و نمای پروازهواپیمای متصل به عنوانبندی پایانی که برای این نما مدل سه بعدی هواپیما ساخته شده است
این فیلم از تولیدات سینمای مستند تجربی است

35mm, 10 min Vfx