راه آبی ابریشم
1389
فیلم راه آبی ابریشم نقطه عطفی در صنعت جلوه­های بصـری ایران بشمار می­رود. در مجموع  نود و هفت پلان بطول  ده دقیقه جلوه­های بصری محسوس و نامحسوس میباشد از انواع  آن میتوان از طراحی و ساخت بنادر قدیمی سیراف، مسقط و خانفو، تعویض آسمان در نماهای اکستریم لانگ شات، ساخت طوفان دریایی، فضاسازی شهرها، اسکله خانفو، آسمان شب، آسمانهای ابری و طوفانی، جنگ دزدان دریایی و آتش گرفتن کشتیها را نامبرد
بـرنده سیمرغ بلورین بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

35mm, 10 min Vfx