سی و سه روز برنده تندیس شایستگی جشن سینمای ایران

امیررضا معتمدی برای فیلم سی و سه روز برنده تندیس شایستگی بهترین جلوه‌های بصری جشن سینمای ایران شد

Leave a Reply