کاندید بهترین جلوه‌های بصری بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

.فیلم راه آبی ابریشم و فیلم سی و سه روز کاندید بهترین جلوه‌های بصری بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر شدند

Leave a Reply