سی و سه روز
1389
یک فیلم جنگی با جلوه­های بصری محسـوس و نامحسـوس و بیش از دویست و هشتاد  نما به طول حدود بیست  دقیقه شامل انواع انفجار، فضاسازی پایگاه نظامی و منطقه جنگ شـهری، تخریب ساختمانهای شهری، افزودن آتش و دود غلیظ در سطح شهر. ساخت و پرداخت هواپیمای بدون سرنشین، نمای دوربین شناسایی، شلیک راکتها، کاتیوشا و آرپی جی، افکتهای شلیک، بازخورد گلوله و انواع متنوعی از نماهای نقاشی شده می­باشد این فیلم در کشور لبنان فیلمبرداری گردید
بـرنده تندیس شایستگی پانزدهمین جشن سینمای ایران

35mm, 10 min Vfx