Zede Goluleh

2011

Zabane Madari

2011

Rahe Abi Abrisham

2010

33 Rooz

2010

Aseman Hashtom

2010

BadZohrSagi

2009

Aroosak

2009

BahaneAsheghi

2009

MargeShaer

2009

Kuhestan Ghandil

2009

True Noon

2009

Dar Chashme Baad

2008

Talaloe

2008

TaxiNarenji

2008

Yusef

2007

KaranehayeKabud

2007

ParandeShahin

2007

BaziKhatarnak

2007

Makhmaseh

2006

Fereshteh

2006

Ghelghelak

2005

Setareha

2005

ShameAroosi

2005

MahfelX

2005

MarsiyeBarf

2004

Jostejoo dar Shahr

2004

Lakposhtha

2003

NoskheKhati

2003

13 Gorbeh

2003

EshgheFilm

2001

Mohakemeh

1999